Youtube Google+ Instagram Twitter Facebook

Üretmeyen Toplumlar, Eşekarısı Kolonisine Benzerler.

Üretmeyen toplumlar, eşekarısı kolonisine benzerler. Vızıltıları çoktur ama şöyle adam gibi bir kovanları bile yoktur.
Ortada yaptıkları bal olmadığı için de sürekli birbirlerini yerler.
Ortak özelliklerinden biri de, faturayı daima kendi dışlarındaki faktörlere çıkararak, istiflerini bozmadan aymazlıklarını sürdürmek amacını gütmekte olduklarıdır.
Ãœzerlerine, azıcık toz kondurmuşlukları vaki değildir.
Sıkça sığındıkları ´Yaradan´ı bile, bu verimsizlik ve tembelliklerden hoşnut bir tanrı profili resmedecek kadar kendilerine benzetmişlerdir.
Geri kalmış toplumlar, mevcut hallerini ´Geri Bıraktırılmış´ şeklinde algılayarak, sorumluluklarından tereyağından kıl çeker gibi sıyrılmayı seçmişlerdir.

Bu makale 08-06-2016 tarihinden bu yana 2355 defa okunmuştur.