Youtube Google+ Instagram Twitter Facebook

Hz. Muhammed

Hz.   Muhammed

HZ.MUHAMMED - Tolstoy / Felsefe

Yoğun bunalım yaşadığı ve kendini arayış içinde olduğu bir dönemde, usta yazarın kendisi, ölüm ve yaratıcı ile ilgili vardığı duygu ve kanaatleri, çıkarımlarını samimiyet içerisinde paylaştığı bir makale. Her kütüphanede bulunması ve okunması gerektiği kanaatindeyiz. Tavsiye üzerine okuduk, beğendik, bizde tavsiye ediyoruz.

javascript:ntrTemp(); ve javascript:ntrTemp(); adreslerini ziyaret ettiğinizde Hz. Muhammed isimli bu çalışmayı okuyup üzerine görüşlerini paylaşan iki farklı sayfaya ulaşacaksınız.

Kitaptan: **** Dinin gelişip mükemmelleşmesi ise, onun sadeleşmesinden, anlaşılmasından ve onu anlaşılmaz yapan her şeyden kurtulmasından ibarettir.(Sayfa,54)

**** Çevresindeki çoğunluk nasıl yaşıyorsa insan da öyle yaşıyor. (Sayfa,65)

**** Elbette bizim gibi eğitim görmüş insanlardan, yani kendi kendine samimi davranan insanlardan bahsediyorum;yoksa inandıkları dinlerini, dünyevi amaçlarına alet eden insanlardan değil. Aslında bu tip insanlar gerçek inançsızlardır; çünkü, inanç onlar için herhangi bir dünyevi amaça ulaşmak için araç durumundadır. Bu ise şüphesiz ki asla inanç değildir. (Sayfa,66)

**** Başlangıcını ve sonunu hiç bilmediğimiz be belki de en küçük parçacığını bile tanımadığımız insanlığa ait bütün yaşam anlayışlarını araştır; işte o zaman kendi yaşamının anlamını kavrayacaksın! (Sayfa,70)

**** Cehalet hep aynı şeyi söyler ve eğer bilmediği bir şey karşısına çıkarsa onun saçma olduğunu söyler. (Sayfa,75)

**** Bu ölümsüz dünyada benim ölümlü varlığımın anlamı nedir? (Sayfa, 77)

**** İnsan, ölümlünün bir gölgeden ibaret olduğunu kavrıyorsa, o zaman sonsuz olana inanmak zorundadır. Çünkü inançsız yaşanamaz. (Sayfa, 79)

**** Peki insan ne yapmak zorunda? O da yaşamın içinde tıpkı hayvanlar gibi mücadele etmek zorunda. Aralarında yalnızca bir fark var; eğer insan yaşamı tek başına alt etmek isterse mahvolur. İnsan, yaşamı sadece kendisi için değil, herkes için alt etmek zorunda. Eğer bunu yapıyorsa mutludur, yaşamı da mantıklıdır. (Sayfa, 85)

Arka Kapaktan :

... Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlık´tan) mukayese edilemeycek kadar yükseklikte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammedeliği; tek Allah´ın ve onun Peygamberini kabul ederdi...´

- Tolstoy 1828-1910

Ünlü Rus yazarı L.N.Tolstoy 1908 yılında Abdullah El-Sühreverdi´nin Hindistan´da basılmış ´Hz.Muhammed´in Hadisleri´ kitabını okumuştur.

Okuduğu hadislerden bir risale (kitapçık) tertip etmiş, bunu Rusya´nın posrednik´ adlı yayınevinde bastırmıştır.