Youtube Google+ Instagram Twitter Facebook

İntihar

İntihar

İNTİHAR - Emile Durkheim / Sosyoloji

İntihar üzerine yapılmış çok detaylı bilimsel bir eser. Dinlerin. mevsimlerin, genetiğin vb. bir çok değişkenin insanların intihar etme istekleri üzerindekini araştıran eser bu alanda kaleme alınmış nadir kitaplardan biri. İntihar, insan psikolojisi ve toplumun kişinin hayatı üzerine yaptığı etkilerini inceleyen okurlara öncelikle önerilir.
javascript:ntrTemp(); veya javascript:ntrTemp(); linklerinde eser üzerine oldukça detaylı değerlendirmelere göz atabilirsiniz.
Arka Kapaktan:
Modern sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen Emile Durkheim, sosyolojiyi özellikle bağımsız akademik bir disiplin haline getirmeye çalışmış bu alandaki kürsü sahibi ilk kişidir. Modern sosyolojideki temel perspektiflerden biri olan, yapısal işlevselciliğin kurulmasına katkıda bulunmuştur.

Sosyolojik bir başyapıt olan bu kitabında Durkheim, ´ölen kişi tarafından ölümle sonuçlanacağını bilerek olumlu veya olumsuz bir edimin doğrudan ya da dolaylı sonucu olan her ölüm olayına intihar denir´ der. Durkheim intihar olayını açıklamak üzere önce o zamana değin bu konuda öne sürülmüş bütün belli başlı görüşleri irdelemekle işe başladığı bu kitabında, bunların geçersizliğini ve yetersizliğini birer birer kanıtladıktan sonra kendi önerisini ortaya koyuyor.

Durkheim´in sosyolog olması konulara daha toplumsal bir gözle bakmasını sağlarken kitaptaki her eleştirisini bilimsel verilere dayandırıyor. Onun eleştirisi ve kuramı üzerine 100 yıldır yüzlerce çalışma yapılmasına rağmen Durkheim´ın bu kitabı intihar üzerine yapılmış en kapsamlı, en gerçekçi ve en başarılı çalışma özelliğini koruyor ve ´İntihar´ bu alandaki en önemli kitap olmaya devam ediyor.

Bu kitap için daha önce yorum veya alıntı yapılmadı.
Yorum yapabilmek veya alıntı yayınlayabilmek için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Bu kitabı sistemimizden emanet olarak alıp okuyan bir üyemiz yok.