Youtube Google+ Instagram Twitter Facebook

Otoritaryen Kişilik Üzerine

Otoritaryen Kişilik Üzerine

OTORİTARYEN KİŞİLİK ÜZERİNE - Theodor W. Adorno / Sosyoloji
İnsanlar hangi güdülerle otoriter kişilikler ve yönetimler üretiyorlar. Otoriter yönetimler hangi metod ve klişelerle baskının gönülden taraftarı olan kişiler yetiştiriyor. Bu soruların cevabını daha çok araştıracağımız kesin gibi. Elimizdeki kitapta bu alanda yapılan cidi çalışmalardan biri. Nazi zulmünden kaçarak ABD´ye sığınan Frankfurt Toplumsal Araştırma Enstitüsü üyelerinden biri olan Adorno ekip arkadaşları ile yaptığı çalışmaların ürünü olarak bu kitabı kaleme almış. Bilimsel bir kaynak olan bu kitabı insan psikolojisi/sosyoloji gibi alanlara özel ilgisi olan kitapseverlere veya bu alanda öğrencilik/araştırma yapanlara önerebiliriz.
javascript:ntrTemp(); ve javascript:ntrTemp()
Kitaptan:
***Alman felsefeci-psikolog Theodor Adorno, meslektaşlarıyla birlikte 1950 yılında yayınladığı “Otoriter Kişilik” kitabında, “potansiyel faşist birey”in portresini çiziyordu.

Buna göre, “otoriter kişilikte” görülen 9 eğilim şunlardı:


1-Muhafazakar değerlere sıkı sıkıya bağlılık,


2-Otorite konumundaki bireylere boyun eğme,


3-Bir gruba ait olmayanlara karşı saldırgan tutum,


4-Yaratıcılığa ve esnek düşünceye karşıtlık,


5-Batıl inanca ve genelleştirmeye duyulan eğilim,


6-Güçlü ve sert olma uğraşı,


7-Yıkıcılık eğilimi ve insanların yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri görüşünde olma,


8-Dünyada vahşi ve tehlikeli şeylerin olduğu inancı,


9-Cinselliğe karşı abartılı bir ilgi.


Adorno ve meslektaşları, yukarıda sayılan kişilik özelliklerine sahip bireylerin faşist propagandadan daha kolay etkilendiği sonucuna varmışlardı. Onlara göre, faşist rejimler, kişiliğin altında gizli kalmış bu tür eğilimlerin ortaya çıkmasına neden oluyor ve bu bireyler de, rejimin düşmanlarına şiddet uyguluyorlardı.

(Berk Birincioğlu’ndan alıntıdır.)

Arka Kapaktan: "Potansiyel faşist birey mevcutsa, o kesin olarak nasıl biridir? Antidemokratik düşünceyi oluşturan şey nedir? Böyle birinin içindeki düzenleyici güçler nelerdir? Bu birey mevcutsa, gelişme tarzı ve bu gelişmeyi belirleyen etkenler nelerdir?" Bu kitap, Frankfurt Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü üyelerinin Nazi Almanyası’nı terk ederek ABD’ye yerleştikleri dönemde yayımladıkları Önyargı Üstüne Çalışmalar başlıklı beş ciltlik eserin üçüncü cildini oluşturan Otoritaryen Kişilik adlı bölüme T. W. Adorno’nun yaptığı katkılardan oluşmuştur. Adorno’nun, Antisemitizmin nedenlerine odaklanarak başladığı Niteliksel İdeoloji İncelemeleri altbaşlıklı bu çalışma, giderek azınlık karşıtı önyargının daha geniş ideoloji ve karakter modelleriyle ilişkisinin incelenmesine dönüşmüş, başlangıcın aksine Antisemitizm ele alınan konulardan sadece biri haline gelmiştir. İdeoloji ve kişilikler arasındaki ilişkiler sorunu, "klişeler" konusunun da etraflıca ve çokyönlü incelenmesiyle çok az kitapta, bu kadar çarpıcı, bu kadar düşündürücü şekilde ele alınmıştır.

Bu kitap için daha önce yorum veya alıntı yapılmadı.
Yorum yapabilmek veya alıntı yayınlayabilmek için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Bu kitabı sistemimizden emanet olarak alıp okuyan bir üyemiz yok.