Youtube Google+ Instagram Twitter Facebook

Değişim Sürecinde Türkiye

Değişim Sürecinde Türkiye

DEĞİŞİM SÜRECİNDE TÜRKİYE - Mahfi Eğilmez / TARİH - Ekonomi

Ülkemizin yetiştirdiği nadir ve kıymetli aydınlarından biri Mahfi Eğilmez. Devlet ve özel sektörde uzun yıllar emek veren yazarımız bir dönem Hazine Müsteşarlığıda yapmıştır. Yılların birikimini yazdığı çok sayıda kitap ve makale ile okurları ile paylaşmaya çalışmakta. Bu eserinde Osmanlı´nın bitimi ve Cumhuriyetin ilk yıllarından bugünlere kadar ülke ekonomisi hakkında çok çarpıcı bilgiler aktarmakta. Ekonomi alanı ile ilgilenmemiş hatta hiç ilginizi çekmemiş olsa da bu değerli kaynak esere zaman ayırmanızı tavsiye ederiz.

javascript:ntrTemp(); ve javascript:ntrTemp(); linklerinde bu önemli çalışmayı okuyup üzerine değerlendirme yapan iki okurun blog sayfalarına ulaşabilirsiniz.


Arka Kapaktan: Avrupa, imparatorlukların dağılmasıyla ulus devletlere dönüşür ve aydınlanmanın ardından sanayi kapitalizmine geçerken Osmanlı İmparatorluğu hep bir ümmet devleti olarak kaldı. Ne tam olarak aydınlanmaya girebildi ne de sanayi kapitalizminin getirdiği rüzgârı yakalayabildi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla aydınlanma ve sanayileşme atılımı gibi kazanımlar çıktı ortaya. Ne var ki bunlar, toplumca bir çaba karşılığı elde edilmiş kazanımlardan çok, ilerici bir kadronun getirdiği düzenlemelerdi. O nedenle de toplum tarafından tam olarak sahiplenilmediler.
Son yüz yılda ülkemizde yaşanan sosyo-ekonomik evrim başlangıçta ileriye doğru olsa da sonradan çok daha karışık bir görünüm içine girdi. Bizde hiçbir zaman geniş bir sanayi burjuvazisi oluşamadı. Daha çok bir esnaf burjuvazisi oluştu. Hiçbir zaman kapitalizm, ahbap-çavuş kapitalizmini aşamadı. Türkiye bazen Batı’ya bazen Doğu’ya, bazen ileriye bazen geriye doğru kararsız bir denge içinde savrulup durdu.
Bu kitap Türkiye’nin Osmanlı’dan bu yana yaşadığı bu karışık ve kararsız değişimi değerlendirmeyi amaçlıyor.


Bu kitap için daha önce yorum veya alıntı yapılmadı.
Yorum yapabilmek veya alıntı yayınlayabilmek için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Bu kitabı sistemimizden emanet olarak alıp okuyan bir üyemiz yok.