Youtube Google+ Instagram Twitter Facebook

Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Bir İdam Mahkumunun Son Günü

BİR İDAM MAHKUMUNUN SON GÜNÜ - Victor Hugo / ROMAN

Büyük yazarın idam cezasının vehameti hakkında manifesto gibi kaleme aldığı roman okunmaya ve zaman ayırmaya değer klasiklerden biri. Kitaplığınızda her zaman bulunması gerektiğine inanıyoruz.
javascript:ntrTemp(); ve javascript:ntrTemp(); linklerinde eser hakkında uzun yorumlar mevcut.
javascript:ntrTemp(); tıkladığınızda bu ölümsüz eseri radyo tiyatrosu formatında dinlemeyi tercih edebilirsiniz.
Arka Kapak:
Bir İdam Mahkûmunun Son Günü, dünya edebiyatının ölümsüzlerinden Victor Hugo´nun (1802-1885) yirmi altı yaşında yazdığı bir gençlik yapıtıdır. Victor Hugo´nun içerik olarak bu romandaki amacı çok yalın, çok açık: İdam cezasının hem trajik, hem de saçma yanını göstermek. Onun büyüklüğünde, onun dehasında bir yazar için böyle bir savı insani ve etik boyutlarıyla sergileyerek kanıtlamak hiç de güç değil. Ama bu romanın büyük önemi başka özelliklerinden kaynaklanıyor. Bu yapıt, birinci tekil kişi ben ile yazılan romanın ilk örneği. Daha önce böyle bir yöntem bilinmiyor. Demek ki bu özelliğiyle bir yol açıcı, bir öncü bu roman. Roman kahramanının da dediği gibi, bir tür zihinsel otopsi olan bu romanda, modern edebiyatın ilk iç monoloğu ile karşılaşıyoruz. Bir İdam Mahkûmunun Son Günü, bir yazınsal yenilik olan Samuel Beckett ve Georges Bataille´ı haber veriyor. Bu da romanın bir başka önemli özelliği. Bataille ve Beckett´i tanıdıktan sonra bu romanı daha iyi kavrıyoruz. İdam Mahkûmunun kendisine ironik bir gözle bir başkası olarak bakışı ise, Victor Hugo´nun Arthur Rimbaud´dan kırk yıl önce ´Ben Bir Başkasıdır´ düşüncesini yaşamış olduğunu gösteriyor.