Youtube Google+ Instagram Twitter Facebook

Hayvan Çiftliği

Hayvan Çiftliği

HAYVAN ÇİFTLİĞİ - George Orwell / ROMAN

Yazarın 1984 romanı gibi bu tarz kitaplar hayatınıza derinlik katacaktır. Klasikler arasında yer alan bu güzel öyküyü okudukça , hepimizin çiftlikte yaşadığını ve bu hikayenin dünya durdukça daha bir çok kereler tekrarlanacağını düşünmeden edemiyor insan. Okunmalı ve arada bir tekrar göz atmalı deriz. Eserin radyo tiyatrosu seslendirmesini dinleyebilir veya oldukça eğlenceli olan filmini izlemeyi tercih edebilirsiniz. Genelde kitap varken okunması taraftarıyız fakat Hayvan Çiftliği´nin filmi kitabından daha akıcı ve etkili olmuş gibi

http://yorumcadisi.blogspot.com.tr/2014/06/yorum-george-orwell-hayvan-ciftligi.html veya javascript:ntrTemp(); adreslerinde Hayvan Çiftliği ile ilgili daha detaylı yorumlar bulabilirsiniz.


"Özgürlüklerini savunamayanların ödedikleri bedel ağırdır. Özgürlük, değerli olduğu ölçüde kırılgandır da.."

George Orwell "Hayvan Çiftliği" isimli sonu kötü biten romanında, gücün kimin elinde olursa olsun sınırlanmadığı takdirde bir felakete dönüşeceğini anlatır.
Çiftlik sahibi Bay Jones´un sömürüsünden ve zulmünden bıkmış olan hayvanlarda öfke birikmeye başlar. Koca Reis diye bilinen, bir zamanlar ödül kazanmış bir erkek domuz samanlıkta topladığı hayvanlara ayaklanma öncesi seslenir;
"İnsan üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurta yumurtlamaz, sabanı çekecek gücü yoktur, tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz. Hayvanları çalıştırır, karşılığında onlara açlıktan ölmeyecekleri kadar yiyecek verir. Bu hayatta başımıza gelen tüm kötülüklerin insanların zorbalığından kaynaklandığı gün gibi açık değil mi?" der ve hayvanları ayaklanmaya çağırdıktan sonra kuralları koyar;
"İnsana karşı savaşırken sonunda ona benzememeliyiz. Onu alt ettiğiniz zaman bile, onun kötü alışkanlıklarını benimsemeye kalkmayın. Hiçbir hayvan kendi türünden olanlara zorbalık etmemeli. Güçlüsü, güçsüzü, akıllısı, akılsızı, hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmemeli. Bütün hayvanlar eşittir."
Koca Reis bu konuşmadan üç gece sonra ölür. Domuzların en yeteneklileri olan Snowball ve Napoleon ile besi domuzlarının en ünlüsü, parlak konuşmacı, karayı ak yapan Squealar, Koca Reis´in düşüncelerini geliştirerek "Animalizm" öğretisine dönüştürürler. Çiftlik sahibi Bay Jones´un sert davranışları ayaklanmayı çabuklaştırır. Çiftlik görevlilerinin hayvanların yem saatini unuttukları gün ayaklanma başlar, Jones ve adamları dişe diş bir çatışmadan sonra çiftlikten kaçarlar. Çiftlik hayvanlarının amacı eşitlikçi bir düzen kurmaktır. Aralarında en akıllı olan domuzlar kısa sürede bir lider takımı oluşturur. İktidar artık domuzlarındır. Yönetimde yel değirmeni projesi üzerinde anlaşmazlık çıkınca Snowball kovulur, iktidar Napoleon ve Squealar´e kalır.
Bir süre sonra iktidar değişimi yolundan saptırır. Ne yazık ki insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlük kurulur. Koca Reis´in "Bütün hayvanlar eşittir" sözü, "ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir" sözü ile tamamlanır. Bir baskı şeklinin yerini başka bir baskı yöntemi alır. Bir süre sonra hayvanların eski efendileri olan insanlar ile yeni efendileri domuzlar çiftlik evinde bir şölen sofrasında buluşurlar. Ezilen hayvanlar camdan odanın içerisini korku ve endişeyle izlemektedirler. Sofradakilerden Foxwood Çiftliği´nin sahibi Bay Pilkington, kadehini domuzlara doğru kaldırır ve şu sözleri söyler: "Siz aşağı kesimlerden hayvanlarınızla uğraşmak zorundasınız; biz de bizim aşağı sınıflarımızla uğraşmak zorundayız."
Hayvanlar gördükleri manzaranın yarattığı umutsuzlukla evden uzaklaşırken çiftlik evinde korkunç bir kavga patlak verir, bağırıp çağırmalar üzerine hayvanlar tekrar eve dönerler. Kavganın nedeni Napoleon ile Bay Pilkington´un aynı elde maça ası çıkarmalarıdır. Evin içindeki insanlar ve domuzlar öfkeyle birbirlerine bağırmaktadırlar. Domuzların yüzlerinde daha önce fark ettikleri değişim üzerine hayvanlar, bir domuzların yüzlerine, bir insanların yüzlerine bakarlar, ama onları birbirlerinden ayırt edemezler.
Halide Edip, 1954´teki çeviriye yazdığı önsözde iki tarafın da gücünü, kendi kafa ve kuvvetinden çok, korumak ve kapmak istedikleri yavrulara borçlu olduğunu, ancak yavruların kendi güçlerinden haberdar olmadıklarını belirtir. Nitekim kendini yönetenleri sorgulamayı aklından bile geçirmeyen, Napoleon´u her zaman haklı bulan araba beygiri Boxer da hastalanıp, işe yaramaz hale gelince at kasabına gönderilir. Boxer, kasaba götürülmek üzere arabaya konulduğunda akıbetini anlar, ama artık çok geçtir. Kurtulmak için debelenmesi işe yaramaz. Hayvanlar ise arkasından çaresiz bakakalırlar. (Ümit Kardaş)

Arka Kapaktan :

İngiliz yazar George Orwell, ülkemizde daha çok Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı kitabıyla tanınır. Hayvan Çiftliği, onun çağdaş klasikler arasına girmiş bir diğer çok ünlü eseridir. 1940´lardaki "reel sos­yalizm"in eleştirisi olan bu roman, dünya edebiyatında yergi türünün başyapıtlarından biri olarak kabul edilir.

Hayvan Çiftliği´nin başkişileri hayvanlardır. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirir. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. Aralarında en akıllı olan domuzlar, kısa sürede önder bir takım oluşturur; ama devrimi de yine onlar yolundan saptırır. Ne yazık ki insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlük kurulmuştur artık. George Orwell, bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştirmektedir. Romandaki önder domuzun, düpedüz Stalin´i simgelediği açıktır. Diğer kahramanlar gerçek kişileri çağrıştırmasalar da, bir diktatörlük ortamında olabilecek kişilerdir.

Altbaşlığı Bir Peri Masalı olan Hayvan Çiftliği, bir masal anlatımıyla yazılmıştır; ama küçükleri eğlendirecek bir peri masalı değil, çarpıcı bir politik taşlamadır.