Youtube Google+ Instagram Twitter Facebook

Tapınağın Öbür Yüzü

Tapınağın Öbür Yüzü

TAPINAĞIN ÖBÜR YÜZÜ - Leyla Navaro / Psikoloji - Kadın Erkek İlişkisi

Değerli bilim insanımızın tüm eserlerinin okunması gerektiğine inanıyoruz. Bu eserde kadın erkek ilişkileri ele alınmış ve özellikle ikinci bölüm olan ‘Bağlılık mı, Bağımlılık mı ? ‘ ile birlikte çok daha etkili ve akıcı bir hal almış. İlk bölüm biraz daha ağır ilerlemekte ve bu bölümde kadının mutluluğu sanki hep çalışırsa kazanacakmış izlenimi uyandırmakta. İkinci bölümde bu yanlış algılama, (yazarın diğer eserlerinde olduğu gibi), giderilmekte ve kadın ‘Ruhsal Öğretmen´ olduğu takdirde, evin de de dışarıda da başarı, mutluluk ve içsel doyumu sağlayabileceği daha net paylaşılmakta.

Bilim insanlarını eserleri, bilimsel bilgiler ve ufuk altında kaleme alındığı için, üslupları daha farklı ve biraz daha yeknesak kalabilir. Evlenme çağına gelmiş, mutlu veya pürüzlü evliliği olan herkesin okuması, özellikle erkek çocuk yetiştiren anne babaların okuması, üzerinde emek vermesi gereken bir eser. Leyla Navaro´nun diğer tüm eserleri gibi bu kitabını da okuduk ve kütüphanemizde artık yer almakta. Sizlere de okumanızı öneririz.

javascript:ntrTemp(); ve javascript:ntrTemp(); linkleri kitap hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olmanıza katkı da bulunabilir.

Kitaptan: *** M.Ö 4.yüzyılda Eflatun, ‘Bir ruhun kendini tanıyabilmesi için başka bir ruha ihtiyacı vardır’ demiştir. Başka bir ruhla gerçekten karşılaşmak ancak yakın ilişki içinde mümkündür. Geri kalan ilişkiler, ruhlarımızla değil, rollerimiz, sosyal çehrelerimizle sürdürdüğümüz ilişkilerdi.

*** Dış onaydan çok daha güçlü olan iç onay, bireysel özgürlüğün kapısıdır.

***Başarı, erkeklerin tüm yaşam kesitlerinde mevcuttur. Her şey başarı merceğinin altına girer: İş, meslek, spor, cinsellik, kadınlarla ilişki, sosyal ilişkiler ve sosyal statü bile. ‘Erkeklerin erkeklikleri yaşam boyu sınanır.’ Bir erkek için bu son derece zorlayıcı bir kaygı ve stres kaynağıdır.

*** Erkek çocuklarda ‘yaramazlık’ adı altında, kızlarda hoş görülmeyen pek çok davranışa izin verilir (odasını toplamama, saatinde eve gelmeme, geç kalma, karşı koyma, tepkisini gösterme vb.). Böylelikle aile değerleri içinde, erkeğin onay dışı davranışları pekiştirilir ve dolaylı olarak da yasallaştırılır.

Kategori: ÜÇ YILDIZ

Akıcılık: Özellikle ikinci bölüm oldukça akıcı. Yine de bu tür kitaplardan roman akıcılığını beklemek biraz abartılı olabilir.

Hayata Katkı: Evlilik çağına gelmiş veya evliliği yaşamış herkese yeni bakış açıları kazandırabilecek bir eser. Özellikle beylere…

Kalıcılık : Bize öyle geliyor ki, çok uzun yıllar kitapseverler bu eseri okuyacak ve yararlanacak.

Arka Kapaktan:

Temel aile olan yakın ilişki sistemlerini oluşturan biz, kadın ve erkekler, toplumca belirlenmiş cinsel rollerimiz, rol kalıplarımız içinde tutsak olup benlik kaybına uğrarız. Özgün düşünce ve duygu dünyalarımıza yabancılaşır, toplumun belirlediği rol ve yaşam biçimlerini sorgusuzca benimser, sisteme uyum sağlama adına benliğimizden uzaklaşırız. Böylelikle ilişkide oluşan sorunlarımızla ne denli işbirliğinde bulunduğumuzu da gözden kaçırırız.
Bu kitabı yazmaya başlamamın en önemli nedeni, çalışmalarımla içinde yoğrulmakta olduğum insan ilişkileri, evlilik, birliktelik, aile gibi yakın ilişki sistemlerinin sancılı ve çetrefil yollarında öğrendiklerimi paylaşabilmek... ´Sahnede´ görülenlerle ´sahne arkası´ yaşananların oldukça farklı olduğuna tanık olma ayrıcalığına sahip bir ´kulis işçisi´ sıfatıyla, inandıklarımız, öğrendiklerimiz ve ´sahnede´ sergilenen davranışlarımızın arkasındaki yerleşik toplumsal koşullanmaları, sistemin bizi ne denli yoğurduğunu, bunların içinde kültürel ve ailevi mirasımızın etkilerini paylaşmayı arzu ediyorum.

Çünkü kulisten bakıldığında, ´Tapınağın Öbür Yüzü´ oldukça farklı gözüküyor.

Bu kitap için daha önce yorum veya alıntı yapılmadı.
Yorum yapabilmek veya alıntı yayınlayabilmek için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Bu kitabı sistemimizden emanet olarak alıp okuyan bir üyemiz yok.