Youtube Google+ Instagram Twitter Facebook

Ateşten Gömlek

Ateşten Gömlek

ATEŞTEN GÖMLEK - Halide Edip Adıvar / Roman
Türk edebiyatının ilk savaş romanı olma özelliğini taşıyor eser. Kahramanın günlükleri etrafında gelişen anlatım, ön planda bir aşk hikâyesini anlatırken arka planda savaşın tüm vahşetini okurun dünyasına sunmakta. Savaşın çirkin-karanlık yüzünü anlamak ve o dönemde verilen mücadelenin büyüklüğünü-önemini hatırlamak adına okunması ve kitaplıklarda yer verilmesi gerektiği inancındayız.

javascript:ntrTemp(); ve javascript:ntrTemp(); adreslerini ziyaret edip çok sayıda yorum okuyabilirsiniz.
Kitaptan: *** Hayat bana en korkak adamların iddia ile cesaretten bahsedenler olduğunu öğretti. (Sayfa 24)

*** İngilizler aflarını talep edenlere versinler mösyö, affı zalimler değil, mazlumlar verir. Çanakkale´de dövüşürken ne asi ne esirdik. Namuslu bir millet gibi dövüştük, öldük, öldürdük.
Ne zamandan beri ve hangi milletle harp edilir de mağlup olduğu zaman ona katil denilir (Sayfa 49)

*** Ateşten gömlek taşıyanlar sıcağın ısıttığı kadar yaktığını da bilirler. (Sayfa 86)

*** İyi kötü ihtilali imanlı fakat isimsiz insanlar başlatmıştı. (Sayfa 135)

*** Harpte yegane korkulacak şey korkudur. (Sayfa 198) 

(Sayfa, 53)
Arka Kapaktan:   Ateşten Gömlek, cepheden, romanda anlatılan kişilerle omuz omuza yaşamış birinden gelen bir yapıt. Kurtuluş Savaşı’nın ateşten gömleğinin içinden çıkmış bir roman. Halide Edib Adıvar, her birini yakından tanıdığı roman kişilerini, yani silah arkadaşlarını içtenlikle, çağına ve yaşanan acı olaylara sorumlulukla tanıklık ederek anlatıyor. Bağımsızlık savaşımızı bütün gerçekliği ve canlılığıyla anlatan belki de en önemli roman, Ateşten Gömlek.
İhtilal ve isyan günlerinden beri koza, kurt, kelebek devirleri tetkik edilen mahlûkat gibi Sakarya silâh arkadaşlarımın "Ateşten Gömlek"te birkaç solgun aksini İstanbul, ihtilal ve ordu günlerinden alıp kâğıt üstüne koymaya çalıştım. İstediğim gibi olmadığı için silâh arkadaşlarımdan af dilemek isterdim. Bize onlar ilham ettiler.
HALİDE EDİB ADIVAR

Bu kitap için daha önce yorum veya alıntı yapılmadı.
Yorum yapabilmek veya alıntı yayınlayabilmek için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Bu kitabı sistemimizden emanet olarak alıp okuyan bir üyemiz yok.