Youtube Google+ Instagram Twitter Facebook

Psikanaliz ve Din

Psikanaliz ve Din

PSİKANALİZ ve DİN - Erich Fromm / Psikoloji

Psikiyatr Doktor olan yazarın din üzerine kaleme aldığı eseri bu alanda sorularına cevap arayan okurlara ve araştırmacılara ışık tutacaktır. Bilim insanı tarafından kaleme almış olmasına rağmen oldukça anlaşılır bir üslubu var kitabın. Bu alana ilginiz yoksa kitap biraz ağır gelebilir.
javascript:ntrTemp(); bir okurun kitap ve yazar üzerine oldukça detaylı değerlendirmesini okuyabilirsiniz. javascript:ntrTemp(); linkinde çok sayıda okurun eser hakkında kısa kısa yorumları size bilgi verebilir.
Kitaptan:*** Tahtadan ve taştan değil, ama sözcüklerden yeni bir Tanrı imgesi oluşturulur ve insanlar artık bu yeni tapınakta tapınır.
*** İnsanın doğru olmasını arzuladığı için ulaştığı yanlış düşünceler olduğu kadar doğru düşünceler de vardır. Büyük keşiflerin çoğu bir şeyin doğruluğunu arama isteğinden doğar.
*** İnsanlar hiç bir zaman hayatta daha iyiye ulaşmak için sahip oldukları güçleri tamamıyla kullanmadılar, çünkü kendi sorumlu oldukları işlerin yapılması için kendilerinin ve doğanın dışında başka bir güçten medet umdular.
*** Asıl mesele insanın dine dönmüş ve Tanrı´ya inanmış olup olmadığı değil sevgiyi yaşayıp yaşamadığı ve gerçeği düşünüp düşünmediğidir.
*** Yalnızca büyüyüp otoriteye bağımlı olan ve otoriteden korkan çocuklar olmaya bir son verirsek kendimiz üzerine düşünmeye cesaret edebiliriz, keza bunun tersi de doğrudur. Yalnızca Düşünmeye cesaret edersek kendimizi otoritenin egemenliğinden kurtarabiliriz.
*** Freud dini insanoğlunun ortak bir çocukluk nevrozu olarak yorumlar. Olgunluğa ve bütünlüğe eremeyen kimse şu veya bu şekilde nevroza yakalanır.
*** Bir öğreti akıl dışı da olsa bir kez toplumda güç kazandı mı milyonlarca insan, o öğretiye inanmayı toplum dışına itilmek ve yapayalnız kalmak duygusuna yeğler.
*** Güçlü bir otoriteye teslim olma, insanın yalnızlık ve eksiklik duygusundan kaçışını sağlayan çıkış yollarından biridir.
*** İnsan doğuştan bir sürü hayvanıdır. Hareketleri önderi izlemek ve etrafındaki diğer hayvanlarla yakın ilişki kurmak için doğuştan getirdiği bir güdüce belirlenir.
*** Bir düşünce, insanın ahlâk yapısına dayanıyorsa güçlüdür.
*** İnsan gerçeği kavramak için savaşım vermeli, ancak bu görevini başardığı ölçüde tam bir insan olabilir. İnsan bağımsız ve özür olmalı; insan başlı başına bir amaçtır, başka insanlarının amaçlarının bir aracı değil. İnsan hemcinsleriyle sevgiyle ilişki kurmalı. İnsan eğer sevgisizse tüm yeteneğine, zenginliğine ve zekasına karşın bile içi boş bir kabultur. İnsan iyi ve kötü arasındaki farkı bilmeli, vicdanının sesini dinlemeyi ve izlemeyi öğrenmeli.
*** İnsan ne düşünürse, onun tarafından tüm ruhuyla ele geçirilir.
*** Psikanaliz hastanın gerçeği görme, sevme, özgür ve sorumlu olma ve kendi vicdanının sesine duyarlı olma yetisini kazanmasını sağlamaya çalışır.
*** Ne bilinçaltına bir tanrıymış gibi tapmalıyız, ne de onu bir ejderhaymış gibi kılıçtan geçirmeliyiz. Kendimizin öteki parçasını olduğu gibi görmeliyiz, ona alçakgönüllülükle, derin bir mizah anlayışıyla yaklaşmalıyız, ne yılgıyla ne de korkuyla.
*** En yüce değer başarıysa ve sevgi, doğruluk, adalet, yumuşak başlılık, merhamet insanın bir işine yaramıyorsa, insan bu idealleri öğretir ama onlar için mücadele etmez.
*** İnsanlık tüm isanları doyurabilecek kadar üretebilseydi günlük ekmek için dua etmeye gerek kalmazdı.
*** Otoriter siyasal düzenlerin liderlerince ortak ayinlere duyulan gereksinimin değeri fazlasıyla bilinir. Onlar, siyasal açıdan renkli törenlerin yeni biçimlerini sunarak bu gereksinimi karşılar ve bu sayede sıradan yurttaşı yeni siyasal inanca bağlar.
***
Arka Kapaktan:
Çoğunlukla yetkeci din, gerçek insanların gerçek hayatlarıyla neredeyse hiç ilintili olmayan çok soyut ve çok uzak bir ideali gerçek sayar. Şimdiki durumda ve zamanda yaşayan insanların hayatları ve mutlulukları, “ölümden sonra hayat” ya da “insanlığın geleceği” gibi idealler uğruna feda edilebilir; ileri sürülen amaçlar her yolu haklı çıkarır ve dindar ya da laik bir “seçkinler sınıfı”nın elinde soydaşlarının hayatlarını denetim altında tutmaya yarayacak semboller haline gelir.
“Karmaşık dünyamıza uygun ve kışkırtıcı bir kitap bu. Dinin ıskaladığı hususlara işaret ediyor ve hem psikoloji hem din öğretmenlerine değerli bir bilgi kaynağı sunuyor. Bu kitap, psikanalizin bilinçaltı çatışmalarını açığa çıkarmaya yardımcı olacaktır.”

Bu kitap için daha önce yorum veya alıntı yapılmadı.
Yorum yapabilmek veya alıntı yayınlayabilmek için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Bu kitabı sistemimizden emanet olarak alıp okuyan bir üyemiz yok.

Bu kitabı favorilerine ekleyen bir üyemiz yok.