Youtube Google+ Instagram Twitter Facebook

Kapital İslamın Temeli Muaviye

Kapital İslamın Temeli Muaviye

Kapital İslamın Temeli Muaviye - Aydın Tonga / Tarih

Kitap isminden de anlaşılacağı üzere Muaviye özelinde, Peygamberin vefatından sonra, oluşan iktidar mücadelesini, kaynakçalarıyla, okurun dikkatine sunuyor. Bu alanda kaynak arayanlar için önerilebilir. javascript:ntrTemp(); ve javascript:ntrTemp(); linklerinde çok sayıda, okur yorumlarına göz atabilirsiniz.
Kitaptan: *** Söyledikleri söz hak, fakat onların bu sözle istedikleri batıldır. (Sayfa, 141)
*** Hangi Kur´an mukaddestir? Amr İbn Âs´ın mızrağı üzerindeki kağıt ve yazıdan ibaret olan bu Kur´an mı? Kağıt ve yazı mukaddes değildir. Mukaddes olan bu manadır. Bu Kur´an bir mesajdır, sözdür. Kur´an´ın mesajının, Kur´an´ın sözünün, yolunun ve uygulamasının olduğu yerde Kur´an´ın kendisi de vardır. Eğer yoksa kağıt, kalem ve mürekkepten ibarettir. Bunlarla savaşın, bunlar bir aldatmacadır ve yalandır. (Sayfa, 146)
*** Muaviye, paranın iş gördüğü yerde konuşmayı, konuşmanın iş gördüğü yerde kılıca gerek görmemekteydi. Çünkü karşısındaki düşmanı etkisiz hale getirmek için, para diğer savaşma kalemlerinden daha az maliyetle, bu sorunu çözebilirdi. (Sayfa, 167)
*** Hüseyin Kûfe´ye doğru yola çıktığında yolda Ferezdak ile karşılaştı. Ferezdak ona: ´´Sakın ha Kûfe halkına güvenme, onların dilleri Ali söyler, gözleri Muaviye bakar´´ dedikten sonra şu sözleri ekledi: ´´Halkın kalpleri seninledir.Fakat kılıçları Ümeyyeoğulları iledir. (Sayfa, 180)
*** Ali´ye göre, ölümlerin en büyüğü fakirlikti ve insana mülk olarak kanaat, ihsan olarak güzel ahlak yeterdi. (Sayfa, 232)
*** Ebuzer daha Şam´a gelir gelmez Muaviye´nin kendisi için yaptırdığı yeşil saray ile karşılaşmış ve bunun üzerine de Muaviye´ye şöyle seslenmiştir: ´´Muaviye eğer bunu halkın parası ile yapıyorsan ihanettir; yok eğer kendi paranla yapıyorsan israf.´´ (Sayfa, 249)
(Sayfa, 220)
Arka Kapaktan:
Yeni bir kurtuluş teolojisinin inşasına ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, İslam’ın ilk dönemlerindeki politik karmaşayı daha iyi anlama, objektif, tarafsız bir gözle okuma ihtiyacımız aşikardır. Aydın Tonga, bu kitabında; süreci, ana hatlarıyla gözler önüne seriyor ve İslam’ın ekonomi-politik duruşu ile çelişen olguları okurlarına görünür kılıyor. Ya hüda, ya hurma sözünün ve Ekmek, allahperestliğin temelidir yaklaşımının belirgin kılındığı bu kitapta, yozlaşmanın ve karşı devrimin mabudu konumundaki isim ve kurumları net biçimde görebiliyoruz. Özellikle de Muaviye sürecinin öncesine girilmesi, Muaviye’ye hazırlanan zeminin bir ilmek gibi işlenmesi, esaslı bir analiz olmuş. Bu analiz, güçlü bir okuma tipinin ürünü olabilir. Çünkü, yanlı ve sübjektif bir karakter ihtiva etmeyen, kullandığı kaynaklar ile bunu görünür kılan Aydın Tonga, büyük bir hizmete imza atmış görünüyor.
Eren Erdem
Gerek ülkemizde gerekse de dünya genelinde hüküm sürmekte olan ortak siyasi, ekonomik ve vicdani yasalarla karşı karşıyayız. Bu yasaların kökenleri çok eskilere gitmeli ki hâlâ bugün onlar iktidardalar ve neredeyse bütün dünya ilgili yasalarla yönetiliyor. Bireysel çıkarlar ve iktidarlar uğruna her türlü çabanın hak ve reva görüldüğü, olanca eşitsizliğe ve haksızlığa karşı büyük servetlerin ve zenginliklerin ayakta alkışlandığı; bütün bu çelişki ve açmazların ise büyük bir ustalıkla ve baskıyla görünmez kılındığı günümüz dünyası yasaları, bu kirli mirası nereden almakta, kim ya da kimler, hangi anlayış ve düşünceler bu zihniyetin kökenini oluşturmakta? Kompleks bir bütünün parçaları olarak farklı ülke ve toplumlarda aynı biçimlerde işleyen bu yasalar, iktisadi ve siyasi mantığı itibariyle aynı sonucu üretseler de yasaların geçmişi, ilgili toplumlara özgü dinamikler üzerine şekillenmiştir. Biz bu çalışmada bugünün İslam dünyasına hâkim olan, özellikleri itibariyle de egemen iktisadi ve siyasi zihniyetle aynı olan yasaların geçmişini, kökenini sorguluyoruz.

Bu kitap için daha önce yorum veya alıntı yapılmadı.
Yorum yapabilmek veya alıntı yayınlayabilmek için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Bu kitabı sistemimizden emanet olarak alıp okuyan bir üyemiz yok.

Bu kitabı favorilerine ekleyen bir üyemiz yok.