Youtube Google+ Instagram Twitter Facebook

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ - Ahmet Hamdi Tanpınar / Roman

´Huzur´ ve ´Mahur Beste´ isimli eserleri ile birlikte yazarın en çok okunan ve okur üzerinde etki bırakan romanlarından biri. Tanzimat öncesi, sonrası ve Cumhuriyet döneminde kendine yön arayan bir toplumu irdelemekte yazar. Dili kimi okurlar için biraz ağır gelebilir. Her şeye rağmen zaman ve emek verip okunmaya değecek başyapıtlardan biri.
javascript:ntrTemp(); veya javascript:ntrTemp(); linklerinde bu kıymetli eseri okuyup, izlenimlerini paylaşan iki okurun sayfalarına göz atmanızı hatırlatırız.
Kitaptan: *** Roma imparatorları, krallar, büyük diktatörler hep kendileri gibi düşünsünler diye eşyalarını dostlarına hediye ederlerdi. (Sayfa, 18)
*** İnsan yaratılışı tam bir eşitliğe razı olamaz. Ufak tefek imtiyazların teşvikini de muhtaçtır. (Sayfa, 19)
*** Bir ihtiras ne kadar masum olursa olsun yine tehlikeli bir şeydir. (Sayfa, 23)
*** Günde beş vakit namaz, ramazanlarda iftar, sahur, her türlü ibadet saatle idi. Saat Allah´ı bulmanın en sağlam çaresi idi ve bu sıfatla eskilerin hayatını iadere ederdi. (Sayfa, 25)
*** Hepimiz ömrümüzün kısalığından şikâyet ederiz; fakat gün denen şeyi bir an evvel ve farkına varmadan harcamak için neler yapmayız? (Sayfa, 29)
*** Modern hayat ölüm düşüncesinden uzaklaşmayı emreder! (Sayfa, 58)
*** Mektep, gençlik için daima ehemmiyetlidir. Her şeyden sarfınazar o yaşlarda ömrün en azaplı meselesi olan ´´Ne olacağım?´´ sualini geciktirir. (Sayfa, 60)
*** Hâl yoktur, mazi ve onun emrinde bir istikbal vardır. Biz farkında olmadan istikbalimizi inşa ederiz. (Sayfa, 88)
*** Hepimiz kendi masallarımızın kurbanıyız. (Sayfa, 115)
*** İyilikler de kötülükler gibiir. Beraber gelirler. (Sayfa, 127)
*** Artık hiçbir şeye inanmıyordum. Fakat korkmuyordum da. Olabilecek şeylerin en kötüsü olmuştu. Artık hürdüm. (Sayfa, 149)
*** İnsanoğlu insanoğlunun cehennemidir. Bizi öldürecek belki yüzlerce hastalık, yüzlerce vaziyet vardır. Fakat başkasının yerini hiçbiri alamaz. (Sayfa, 186)
*** Refahın yolu sağlam bir zaman anlayışından geçer. (Sayfa, 238)
*** Başlamak, başarmaktır. (sayfa, 258)
*** Sizdeki korku kendinize imansızlıktan. Siz siniksiniz. Sadece para için çalışıyor, ferdi saadetinizi düşünüyorsunuz. (Sayfa, 324)
*** Hayatımızın bir devrinden sonra başımıza gelen şeylere o kadar hazırlanmış oluyoruz ki, kederimizi kendi içimizde taşır gibi yaşıyoruz. (Sayfa, 337)
*** Aşkın kötü tarafı insanlara verdiği zevki eninde sonunda ödetmesidir. Şu veya bu şekilde... Fakat daima ödersiniz... Hiçbir şey olmazsa, bir insanın hayatına lüzumundan fazla girersiniz ki bundan daha korkunç bir şey olamaz. (Sayfa, 341)
*** Hata denilen şey yoktur ki zaten... İyi anlayın! Farz ediniz ki hakikatten bir yanlış yaptınız! Oradan yürürüz ve doğruya çıkarız. Hata denen şey, tashih etmek budalalığında bulunanlar için mevcuttur. Bizim için değil... Biz onun varlığını kabul ettiğimiz andan itibaren her türlü hatanın üstündeyiz. (Sayfa, 358)
*** Biz yaşamayı tercih eden insanlarız. Siz istediğiniz kadar somurtun. (Sayfa, 360)
*** Doğru ya bütün olur, ya hiç olmaz. (Sayfa, 362)
*** Hayatta uğradığımız bütün güçlükler az çok kafamıza gelen ilk fikirden bir türlü silkinip çıkamayışımız yüzünden değil midir? (Sayfa, 373)
*** İş insanı temizliyor, güzelleştiriyor, kendisi yapıyor, etrafıyla arasında bir yığın münasebet kuruyordu. Fakat iş aynı zamanda insanı zaptediyordu. Ne kadar abes ve manasız olursa olsun bir işin mesuliyetini alan ve benimseyen adam, ister isteme onun dairesinden çıkmıyor, onun mahpusu oluyordu. İnsan kaderinin ve tarihin büyük sırrı burada idi. (Sayfa, 376)
*** Yeniliği kendilerine ucu dokunmamak şartıyla seviyorlardı. Hala da o şartla severler. Fakat hayatlarında emniyetli ve sağlam olmayı tercih ediyorlar. (Sayfa, 387) Arka Kapaktan: Ahmet Hamdi Tanpınar´ın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. Ancak muhteva açısından metafizik eğilimleri ile estetik endişelerini şiire ayırdığı halde, sosyal temalar için nesri seçmiştir. Romanları, zengin hayat hikayesinden taşarak Türkiye meselelerine kendine has yorumlar getirir. Medeniyet değiştirme girişimlerinin insanımızı soktuğu çıkmazları araştırırken yaptığı tahliller, insanımız ve toplum yapımız açısından dikkate değer hükümler taşır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü toplumumuzun bu değişme süreci içindeki durumunu, fertten yola çıkarak topluma varan teknikle anlatıyor.

Bu kitap için daha önce yorum veya alıntı yapılmadı.
Yorum yapabilmek veya alıntı yayınlayabilmek için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Bu kitabı sistemimizden emanet olarak alıp okuyan bir üyemiz yok.

Bu kitabı favorilerine ekleyen bir üyemiz yok.