Youtube Google+ Instagram Twitter Facebook

Modernleşen Türki̇ye´ni̇n Tari̇hi̇

Modernleşen Türki̇ye´ni̇n Tari̇hi̇

MODERNLEŞEN TÜRKİYE´nin TARİHİ - Erik Jan Zürcher / TARİH

18. yüzyılda başlayan modernleşme çabalarını dışarıdan bakan bir göz aracılığıyla görebileceksiniz. Hamaset olmaması ve aşırı detaya boğulmadan önemli olaylardan bahsetmesi kitabı daha okunur ve anlaşılır kılmakta. Tarih ilginizi çekiyorsa kaynakçalı olan bu esere zaman ayırmayı düşünebilirsiniz.
Kitaptan:
*** Osmanlı yazarları herhangi bir toplumsal ya da dinsel itirazı derhal ´fitne´ olarak nitelendirirlerdi. 19. yüzyıl Osmanlı kaynaklarına göre, 17. ve 18. yüzyıllarda, bilhassa İslam alimleri, çok muhafazakâr, kimi zaman bilginin yayılmasını önlemeye çalışan bir tutum geliştirmişlerdi. Burada hatanın, atamaların bilgiye değil akraba kayırıcılığına dayanmasından kaynaklandığı belirtilmişti. (Sayfa, 28)
*** Yasa önünde eşitlik kavramı yoktu. Yasa önünde eşitlik modern ulus devletlerde bile, bir gerçeklik değil, bir ülküdür, ama Osmanlı İmparatorluğu´nda bu bir ülkü dahi sayılmıyordu. Kentlerde oturanlara kırsal kesimdekilerden farklı, Hristiyan ve Musevilere Müslümanlardan farklı, kadınlara ise erkeklerden çok farklı muamele delirdi. (Sayfa, 29)
*** Askeri zayıflığa daimi bir mali bunalım eşlik ediyordu.Bir zamanlar İmparatorluğun önemli bir gelir kaynağı olan savaş, zarara yol açan bir zanaata dönüşmüştü. (Sayfa, 31)
*** Bir diğer husus, adliye ve eğitim sistemlerinin daha fazla laikleştirilmesi ve ulemanın konumunun zayıflatılmasıydı. Şeyhülislam 1916´da kabineden çıkarıldı ve ertesi yıl yetki alanı her bakımdan sınırlandırıldı. 1917´de şer´iye mahkemeleri, laik Adliye Nezareti´nin denetimi altına verildi, medreseler Maarif Nezareti´ne tabi kılındı ve vakıfları yönetecek yeni bir Evkaf Nezareti oluşturuldu. Aynı zamanda medreselerin öğretim programı yenileştirildi, hatta Avrupa dillerinin öğrenilmesi zorunlu tutuldu. (Sayfa, 151)
*** İlk öğretim 1913´te kızlar için zorunlu hale getirildi. (Sayfa,152)
javascript:ntrTemp();linkinde detaylı bir inceleme, javascript:ntrTemp(); linkinde ise çok sayıda yerli ve yabancı okur yorum ve eleştirisi bulabilirsiniz.
Arka Kapaktan:
Erik Jan Zürcher´in 1800´lerden bu yana Türkiye tarihini özgün bir modernleşme süreci olarak ele alan bu kitabı, Avrupa ve ABD´nin belli başlı üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuluyor. Daha önce Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluş dönemiyle ilgili önemli araştırmalara imza atan, Amsterdam ve Nijmegen üniversiteleri öğretim üyesi olan, “Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü Türkiye Bölümü” başkanlığı da yapan Prof. Zürcher, Türkiye´deki modernleşme sorunsalının bütün boyutlarını bir ders kitabından beklenemeyecek bir vukufla, derinlikli teşhislerle ve sade bir anlatımla ele alıyor. Bu örnek çalışmanın gözden geçirilmiş yeni baskısında yetkin bir tarihçinin sunduğu farklı bilgiler ve taze bir yaklaşımla

karşılaşacaksınız.

Eser, oldukça kapsamlı ve derinlikli, dolambaçsız anlatımıyla, siyasî olaylara olduğu kadar toplumsal ve ekonomik tarihe ve düşünce akımlarına eğiliyor.

- William HaleLondra Üniversitesi Şarkiyat Okulu

Mükemmel yazımıyla dikkati çeken bu güzel çalışma, Türkiye araştırmaları alanında benzersiz bir perspektif sunuyor. Dönemi ele alışı hayli canlı tartışmalara yol açacak olan bu kitap, Türkiye tarih yazımına uzun zamandan beri egemen olan eğilimlerin ciddi biçimde düzeltilmesi ihtiyacını da ortaya koyuyor.

- Donald QuataertNew York State University, Binghamton

Bu kitap için daha önce yorum veya alıntı yapılmadı.
Yorum yapabilmek veya alıntı yayınlayabilmek için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Bu kitabı sistemimizden emanet olarak alıp okuyan bir üyemiz yok.

Bu kitabı favorilerine ekleyen bir üyemiz yok.