Youtube Google+ Instagram Twitter Facebook

Düşün Ve Zengin Ol

Düşün Ve Zengin Ol

DÜŞÜN ve ZENGİN OL - Napoleon Hill / KİŞİSEL GELİŞİM - Psikoloji

Herhangi bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine değil de okuduğumuz bir kaç kitapta, alanında ilk eserlerden biri olarak bahsedildiği ve alıntılar yapılan bir kaynak olduğu için bu kitabı okumayı seçtik. İyi ki de seçmişiz, Amerikan halkının neler okuduğunu gözlemlemiş olduk ve bu alanda yazılan bir çok kitaptan oldukça farklı olduğunu, neredeyse insan psikolojisinin zayıf ve kuvvetli yönlerini, tamamı ile bilimsel olarak irdelediğini gördük. Bu tarz kitapların ulu atası olarak, üslup yavaş yavaş zamana yenilmeye başlamış olsa dahi, okunası bir kitap. Tabii kişisel gelişim konusu ilgi alanınıza giriyorsa çok daha etkili olacaktır sizin için. javascript:ntrTemp(); ve javascript:ntrTemp(); adreslerinde kitapla ilgili değerlendirmelere zaman ayırmanızı öneririz.

Kitaptan : *** Milyonlarca insan üzerilerinde kontrolleri olmadığına inandıkları bazı garip güçler yüzünden yoksulluk ya da başarısızlığa mahkum olduklarına inanırlar.
Oysa bilinçaltı tarafından sürekli algılanıp fiziksel eşdeğerine dönüştürülen olumsuz inançları yüzünden ‘kötü talihlerini´ kendileri yaratmaktadırlar.

*** Herhangi bir fikir, plan veya amaç düşüncenin tekrarı yoluyla zihne yerleştirilebilir.

*** Deneyimler göstermiştir ki, en eğitimli kişiler genellikle kendini eğiten kişilerdir.
Bir insanı eğitimli yapmak için üniversite derecesinden daha fazlası gerekmektedir.
Eğitim gören herhangi biri, başkalarının hakkını ihlal etmediği sürece, her şeyi almasını öğrenen kişidir.
Eğitim çok fazla bilgiden değil, etkin ve kararlı bir şekilde uygulanan
bilgiden oluşmaktadır.

*** Çok fazla bilgisi olduğunu göstermeye çalışmak, az bilgisi olan insanların özelliğidir.
Çok fazla konuşanlar başka şeyleri çok az yaparlar.
Eğer dinlediğinizden daha fazla konuşuyorsanız kendinizi yalnızca daha fazla bilgi edinme fırsatından yoksun bırakmakla kalmıyor,sizi kıskandıkları için yenilgiye uğratmaktan büyük zevk alacak olan insanlara planlarınızı ve amaçlarınızı da açıklamış oluyorsunuz.

twitter.com/kitap_okumak www.facebook.com/Kitap-Okumak-%C4%B0ster-misin-327927040637181/ www.youtube.com/user/KitapOkumak/videos

Arka Kapaktan :

Yüzyıllardır aktarılan bir sır düşünün. Sadece en zenginlerin, en güçlülerin birbirlerine aktardığı bir sır. Tüm hayallere sahip olmanın yöntemini anlatan gerçek bir sır. Napoleon Hill 1900´lerin başında tanıştığı bu sırrı 25 yıl boyunca araştırdıktan sonra, sırrı çalıştıran, on üç adımdan oluşan bir formül çıkarmıştır. Gündelik yaşama olduğu kadar iş hayatına da önemli düşünce yenilikleri getiren bu kitap-taki formülü uygulamayı başaran herkes hedeflerine ulaşabilir. Bütün başarıların başlangıç noktası olan ´Ateşleyici Bir Arzu´ yaratan bir hedefi nasıl belirlersiniz? Arzulanan hedefi zihinde canlandırarak ´İnanç´ınızı nasıl güçlendirirsiniz? Bilinçaltınızı ´Kendi Kendine Telkin´ ile başarınız için nasıl programlarsınız? Erteleme huyunu yenmek için nasıl bir ´Kararlılık´ göstermelisiniz? ´Beyin Gücü Gru-b´nun itici etkisini hedefinize ulaşmanız için nasıl kullanırsınız? ´Cinselliğin Gizemli Enerjisi´ni başarınız için nasıl kullanırsınız? ´Beyninizin Sınırsız Potansiyeli´ni nasıl ortaya çıkarırsınız? ´Altıncı His´sinizi güçlendirerek bilgeliğin tapınağına nasıl ulaşırsınız? Ba-şarınızın önündeki en büyük engel olan ´Korkularınız´ ile nasıl başa çıkarsınız? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası bu kitapta.