KATEGORİLER

Kültür Değişmesi Ve Milliyetçilik

Kültür Değişmesi Ve Milliyetçilik Kategori: Deneme Yazar: Prof.dr. Erol Güngör Yayınevi: Ötüken Dil: Türkçe Sayfa: 162 Sayfa

KÜLTÜR DEĞİŞMESİ ve MİLLİYETÇİLİK - Prof.Dr. Erol Güngör / DENEME

Bilim insanı olan yazarın üniversite hocalığı süresince öğrencilerine anlattığı ve çeşitli köşe yazılarında paylaştığı görüşlerinin derlenip , deneme şeklinde toparlandığı kaynak eser. Türk milliyetçiliği ve toplumun hal ve gidişi üzerine okumak üzere güvenilir bilimsel yazılar arayan okutrlara önerilebilir.

www.kaynakca.info/eser/265488/kultur-degismesi-ve-milliyetcilik adresinde oldukça detaylı bir özet yorum okuyabilirsiniz kitap hakkında.

www.youtube.com/watch   twitter.com/kitap_okumak   www.facebook.com/Kitap-Okumak-%C4%B0ster-misin-327927040637181/

 Arka Kapaktan :

Bu kitaptaki denemelerin bir tek ana teması var:
Çağdaş bir Türk milli kültürü kuramının gereği ve bunun yolları. Ele aldığımız bütün konular bu gaye ile uzak-yakın ilişkileri bakımından tahlil edilmektedir.

Bugün herkes biliyor ve görüyor ki, Türkiye çok hızlı ve geniş çaplı bir değişme içindedir. Böyle bir değişme süreci içinde, her yerde görüleceği gibi, bizde de cemiyetin alacağı yeni biçim hakkında çeşitli görüşler ortaya çıkmış, bu görüşlerin etrafında ideolojik gruplar teşekkül etmiştir. Hiç kimse bu değişmenin kendi seyrine bırakılmasına taraftar değildir; herkes kendi fikrine göre bu değişmeyi belli kanallara aktarmak, belli noktalarda sınırlandırmak, belli noktalarda geliştirmek, kısacası şu veya bu şekilde kontrol altına almak isteğindendir. Bütün bu isteklerin ortak bir kaynağı vardır. Bu kültür parçalanmıştır ve günden güne eski bütünlüğünü kaybetmektedir; ama hâlâ insanlarımıza başıboş değişmeye direnme gücü verecek kadar ayaktadır. Yine herkes, bu kültürün şimdiki haliyle yetmediğine ve süratle bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyor. Herkeste aynı soruya rastlıyoruz: Neyi alalım, neyi atalım? Hangi tip değişmeye ne ölçüde müdahale edebiliriz?

Bizim bu kitaptaki tezimiz, alınacak ve atılacak şeylerin bir envanterini yapmaktan ziyade, Türkiye’de milli bünyeyi kuvvetlendirici tedbirler üzerinde çalışmanın doğru olacağıdır.”
gizle